2cd29e1103a9f1ee064f10b79c9158b6.jpg

ฝาท่อระบายน้ำแมนโฮลแบบไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาปิดท่อระบายน้ำไฟเบอร์กลาส (Manhole) วัสดุทำจากไฟเบอร์กลาส(Fiber Glass) คุณภาพสูง สามารถรับน้ำหนักและแรงกระแทกตั้งแต่ 1.5 ตัน ถึง 40 ตัน ได้เป็นอย่างดี
ฝาท่อแมนโฮล(Man Hole) ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพักไฟเบอร์กลาส(Fiber Glass) มีคุณสมบัติ คือ - ฝาท่อแมนโฮล(Man Hole) วัสดุทำจากไฟเบอร์กลาส จึงทำให้มีน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ สะดวกในการเคลื่อนย้าย เมื่อเกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ ก็สามารถใช้แรงคนยกทำความสะอาดได้เลย
-ฝาท่อแมนโฮล (Man Hole Fiber Glass) มีราคาถูกกว่าเหล็ก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
-ฝาท่อแมนโฮล (Man Hole Fiber Glass) ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ทำให้ลดปัญหาการสูญหาย เนื่องจากไฟเบอร์กลาสไม่สามารถนำไปขายต่อได้
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก มีการสร้างหมู่บ้าน คอนโด โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ มากมาย สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงและสร้างควบคู่ไปกับสถานที่ต่างๆ นั้นก็คือ ถนนที่มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยคอนกรีต ท่อปูน ท่อพีวีซี ฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส(Manhole Fiber Glass) ฝาเหล็กปิดท่อระบายน้ำ ฝาน้ำซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนาน ดังนั้นเพื่อลดขั้นตอนการผลิตของผู้รับเหมาก่อสร้าง ทางบริษัทแมททีเรียลแอดวานด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด นั้นเป็นโรงงานผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย ฝาท่อ ฝาบ่อ บ่อพัก ฝาแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮล ฝาม่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส(Manhole Fiber Glass) ทุกชนิด บริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างๆ สามารถสั่งทำฝาท่อแมนโฮล(Manhole) ฝาบ่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส (Manhole Fiber Glass)
เราจึงแนะนำให้ใช้ ฝาท่อแมนโฮล(Manhole Fiber Glass) สำเร็จรูป ที่ใช้ระยะเวลาการสั่งผลิตที่รวดเร็วกว่า อีกทั้งยังมีแบบขนาดมาตรฐานที่ใช้ตามสถานที่ทั่วไป บริษัทเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฝาท่อแมนโฮล(Manhole) แบบสำเร็จรูป ที่มีขนาดมาตรฐานและสามารถสั่งผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ ฝาแมนโฮล(Manhole)นั้นสามารถใช้สำหรับปิดท่อระบายน้ำ ปิดบ่อน้ำต่างๆ ตามอาคาร วัสดุของฝาท่อแมนโฮลเป็นไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนักเบา

Copyright © 2013-2020 maegrating.com All rights reserved. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน